202306.09
18

Основні правила оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні

Контрольована іноземна компанія (КІК) є важливим поняттям в українському оподаткуванні, оскільки вона може мати податкові наслідки для резидентів України, які контролюють іноземну компанію. У цій статті ми розглянемо основні правила оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні.

Визначення поняття КІК в українському законодавстві.

Українське законодавство визначає КІК як іноземну компанію, контроль над якою здійснюється резидентом України. Контроль означає:

  • наявність безпосереднього або опосередкованого володіння не менше 50% акцій/часток, голосуючих прав чи права призначення керівних органів компанії,
  • володіння  часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10%, за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків,
  • здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

Правила оподаткування КІК в Україні.

Українські правила оподаткування КІК передбачають обов’язкову звітність та оподаткування їх скоригованого прибутку. КІК повинні подавати річні податкові декларації та сплачувати податки відповідно до українських ставок. Прибуток КІК обчислюється згідно з правилами українського податкового кодексу.

Уникнення подвійного оподаткування.

Україна має укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами, що регулюють правила розподілу прибутку та уникнення подвійного оподаткування для КІК. При цьому має виконуватися  будь-яка з таких умов: КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову ставку податку на прибуток підприємств в Україні або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або частка пасивних доходів КІК становить не більше як 50 % загальної суми доходів КІК з усіх джерел.

Обмін інформацією.

Однією з світових практик податкового регулювання є боротьба з розмиванням бази оподаткування й виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS – Base erosion and Profit Shifting).

Поняття «Base erosion and Profit Shifting» є методом уникнення від оподаткування шляхом використання неузгодженості міжнародного та національного законодавства. Такі прогалини надають можливість штучного переміщення прибутків до територій з низьким або нульовим рівнем оподаткування. Україна приєдналася до Плану дій BEPS, учасниками якого на теперішній час є 137 країн (юрисдикцій) світу.

План дій BEPS включає 15 кроків, які регламентують поступові дії направлені на впровадження нових стандартів, перегляд чинних норм, та інтеграції світових практик до національних підходів оподаткування.

Податковий кодекс України містить ряд норм, направлених на реалізацію кроків BEPS, які поступово доповнюються змінами направленими на інтеграцію міжнародних стандартів.

Цей пакет заходів має на меті недопущення розмивання бази оподаткування  та переміщення прибутку за кордон шляхом використання різних податкових стратегій. До його ключових складових входять визначення переліку країн з низьким рівнем оподаткування (країни-парасолі), зміни в системі оподаткування роялті, а також введення зобов’язань зі звітності про податкові платежі та фінансові показники з урахуванням розподілу прибутку між різними юрисдикціями.

Україна дотримується  міжнародних стандартів щодо обміну інформацією про КІК з іншими країнами. Це передбачає, що українські податкові органи мають право отримувати інформацію про фінансові операції КІК, а також обмінюватися цією інформацією з іншими країнами для цілей оподаткування.

Контроль податкових ризиків.

Податкові органи України мають право контролювати оподаткування КІК та проводити податкові перевірки. Вони можуть оцінювати правильність обліку прибутку, дотримання правил трансфертного ціноутворення та виконання звітних вимог. Підприємці, що мають КІК, повинні бути готові до таких перевірок та забезпечити належну документацію та звітність.

Контрольовані іноземні компанії мають важливе значення в українському оподаткуванні. Україна має свої власні правила оподаткування КІК, які приведені у статті, але не є вичерпними. Розуміння цих правил є необхідним для резидентів України, які контролюють іноземні компанії. Рекомендується звернутися до професійного консультанта з податкових питань, який спеціалізується на українському та міжнародному оподаткуванні, для отримання необхідної консультації та допомоги щодо правил оподаткування КІК в Україні.