Податковий аудит є невід’ємною частиною ефективного фінансового управління для будь-якої компанії. Це процес перевірки та аналізу податкових документів, операцій та процедур, що дозволяє виявити потенційні ризики та недоліки, пов’язані з податковими питаннями. Податковий аудит не тільки сприяє відповідності компанії податковому законодавству, але й допомагає забезпечити її фінансову стійкість.

Основна мета наших фахівців – перевірити та оцінити правильність та точність податкового обліку компанії. Це дозволяє вчасно виявити та усунути недоліки та помилки в податковому обліку, що може запобігти неприємним сюрпризам під час податкових перевірок або аудитів з боку контролюючих органів.

Ключові аспекти податкового аудиту

  1. Виявлення ризиків та помилок: Під час податкового аудиту аналізуються всі аспекти податкового обліку компанії. Це включає в себе виявлення помилок обліку активів (основних засобів, товарів тощо); аналіз витрат, що пов’язані з реалізацією продукції; правильність застосування та обліку фінансових інструментів (фінансова допомога, довгострокові та короткострокові позики, операції з корпоративними правами та цінними паперами); перевірка відображення в податковій звітності та бухгалтерському обліку послуг наданих та отриманих від нерезидентів; перевірка відповідності законодавству перерахунку частки використання товарів – послуг в оподаткованих операціях, пропорційність віднесення сум податку до податкового кредиту. Цей перелік далеко не вичерпує всіх аспектів, які розглядаються під час податкового аудиту.
  2. Забезпечення дотримання законодавства: Податковий аудит допомагає переконатися, що компанія дотримується всіх податкових обов’язків. Це сприяє попередженню штрафів та інших негативних наслідків, пов’язаних з невідповідністю законодавству.
  3. Впровадження ефективних систем: Виявлені під час аудиту проблеми допомагають компанії впровадити ефективні системи та процедури для податкового обліку. Це знижує ризики подальших податкових непорозумінь.

Податковий аудит є важливим інструментом для підприємців. Кваліфікована підтримка допоможе уникнути негативних наслідків від податкових перевірок та штрафів, а також забезпечити успішну діяльність у податковому середовищі.