Контрольована іноземна компанія (КІК) є важливим поняттям в українському оподаткуванні, оскільки вона може мати податкові наслідки для резидентів України, які контролюють іноземну компанію. M`Consult спеціалізується на українському та міжнародному оподаткуванні щодо правил оподаткування КІК в Україні. В цій статті розкажемо про основні правила оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні.


ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КІК В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Українське законодавство визначає контрольовану іноземну компанію, як іноземну компанію, контроль над якою здійснюється резидентом України.


Контроль означає:

  • наявність безпосереднього або опосередкованого володіння не менше 50% акцій/часток, голосуючих прав чи права призначення керівних органів компанії;
  • володіння часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10%, за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків;
  • здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

ПРАВИЛА ОПОДАТКУВАННЯ КІК В УКРАЇНІ

Українські правила оподаткування контрольованої іноземної компанії передбачають обов’язкову звітність та оподаткування їх скоригованого прибутку. Контрольована іноземна компанія повинна подавати річні податкові декларації та сплачувати податки відповідно до українських ставок. Прибуток КІК обчислюється згідно з правилами українського податкового кодексу.


УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Україна має укладені угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами, що регулюють правила розподілу прибутку та уникнення подвійного оподаткування для КІК. При цьому має виконуватися  будь-яка з таких умов: КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову ставку податку на прибуток підприємств в Україні або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або частка пасивних доходів КІК становить не більше як 50 % загальної суми доходів КІК з усіх джерел.


ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Україна дотримується  міжнародних стандартів щодо обміну інформацією про контрольовані іноземні компанії з іншими країнами. Це передбачає, що українські податкові органи мають право отримувати інформацію про фінансові операції КІК, а також обмінюватися цією інформацією з іншими країнами для цілей оподаткування.


КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ

Податкові органи України мають право контролювати оподаткування КІК та проводити податкові перевірки. Вони можуть оцінювати правильність обліку прибутку, дотримання правил трансфертного ціноутворення та виконання звітних вимог. Підприємці, що мають КІК, повинні бути готові до таких перевірок та забезпечити належну документацію та звітність.


Отже. Контрольовані іноземні компанії мають важливе значення в українському оподаткуванні. Україна має свої власні правила оподаткування КІК, які приведені у статті, але не є вичерпними. Розуміння цих правил є необхідним для резидентів України, які контролюють іноземні компанії.


Фахівці M`Consult спеціалізуються на українському та міжнародному оподаткуванні щодо правил оподаткування КІК в Україні. Ви отримаєте детальні консультації та допомогу у складанні необхідної звітності. Крім того ми допоможемо Вам у листуванні чи спілкуванні з податковими органами стосовно діяльності Вашої контрольованої іноземної компанії.